www.Stats.in.th จำนอง,รีไฟแนนซ์บ้าน,สินเชื่อบ้าน,จำนองบ้าน,จำนองที่ดิน,จำนองบ้าน,รับจำนอง,กู้บ้าน,ขายฝาก,ติดขายฝาก,ทำเรื่องเข้าธนาคาร,ไถ่ถอนแบงก์
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เช็คCheque คืออะไร

เช็คCheque คืออะไร

เช็คคืออะไีร

เช็ค(Cheque)คือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่าย สั่งให้ธนาคารใช้เงินจํานวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งอันเรียกว่า ผู้รับเงิน

สรุปคือ
      + เช็คเป็นตั๋วเงินชนิดหนึ่ง
      + ผู้จ่ายเงินตามเช็คคือธนาคาร

การจ่ายเงินต้องจ่ายเมื่อทวงถามเท่านั้น กรณีวันจ่ายเงินสำหรับเช็คที่ไม่ลงวันที่และให้มีการตกลงกันไว้จะลงวันที่ และให้มีการตกลงกันไว้ว่าจะลงวันที่เท่าใด และอย่างไรนั้น จะถือว่าเป็นเช็คที่สมบูรณ์ถูกต้อง เมื่อถึงวันที่ที่ลงกันไว้เช็คนั้น หรือ เมื่อได้มีการลงวันที่ในเช็คนั้น โดยถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 988 บัญญัติไว้ว่า อันเช็คนั้น ต้องมีรายการดังต่อไปนี้คือ

O คำบอกชื่อว่าเป็นเช็ค
O คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน
O ชื่อหรือยี่ห้อและสำนักของธนาคาร
O สถานที่ใช้เงิน
O วันและสถานที่ออกเช็ค
O ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย

ชนิดและลักษณะของเช็ค
โดยปกติเช็ค จะมีความแตกต่างตามความต้องการของผู้จ่ายเช็คและผู้รับเช็คซึ่งจะได้กล่าวถึงแต่ละชนิดดังนี้
    - เช็คสั่งจ่ายตามสั่ง ( Order Cheque ) เป็นเช็คที่สั่งจ่ายให้แก่ผู้มีชื่อปรากฏในเช็คสามารถ โอนกันได้โดยการสลักหลัง และส่งมอบ
    - เช็คสั่งจ่ายให้บุคคล หรือผู้ถือ ( Bearer Cheque ) หมายถึงผู้สั่งจ่ายสั่งธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือเช็คฉบับนั้น เพียงแต่เขียนในช่องจ่ายว่าเงินสด ก็เป็นอันสมบูรณ์
    - เช็คสั่งจ่ายวันที่ล่วงหน้า ( Post Date Cheque ) เป็นเช็คที่ผู้สั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า จะเบิกเงินจากธนาคารได้ก็ต่อเมื่อถึงวันที่ที่ปรากฏบนเช็ค
    - เช็คขีดคร่อม ( Crossed Cheque ) เป็นเช็คที่ผู้สั่งจ่ายขีดหรือทำเครื่องหมายเส้นคู่ขนานไว้ตรงด้านหน้าของเช็คผู้ถือเช็คจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้จะต้องนำไปเข้ากับบัญชีที่ตนฝากเงินกับธนาคารแล้วให้ธนาคารเป็นผู้ไปขึ้นเงินให้แล้วโอนเข้ากับบัญชีของผู้ทรงเช็คนั้นอีกทอดหนึ่ง แยกเป็น 2 กรณีดังนี้  ก.เช็คขีดคร่อมทั่วไป คือในระหว่างเส้นคู่ขนานไม่มีข้อความใดเขียนไว้เลยหรือมีคำว่าและบริษัท AND CO ; และหรือคำย่ออื่นๆ ทำนองเดียวกัน ซึ่งไม่เฉพาะเจาะลงไป   ข.เช็คขีดคร่อมเฉพาะในระหว่างเส้นคู่ขนานจะมีชื่อธนาคารใดธนาคารหนึ่งเฉพาะเจาะลงไป
    - เช็คอื่นๆ เป็นเช็คที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วจะใช้ในเฉพาะบางกรณีได้แก่
                    : เช็คที่ธนาคารรับรอง และอาวัล ( Certifide Cheque and Aval ) เป็นเช็คที่ธนาคารจะรับรองเพราะผู้รับเช็คไม่รู้จักผู้สั่งจ่ายดีพอ 
                    : เช็คที่ถูกสลักหลัง
                    : เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย ( Cashier Cheque )
                    : เคาน์เตอร์เช็ค ( Counter Cheque ) เป็นเช็คพิเศษที่ธนาคารสำรองให้ผู้ฝากต้องการจะเบิกแต่ไม่ได้นำเช็คมา
                    : เช็คสำหรับผู้เดินทาง ( Traveller Cheque ) เพื่อความปลอดภัยผู้เดินทางจะไม่นำเงินสดติดตัว ธนาคารจะมีเช็คเดินทางขายให้กับผู้เดินทาง

ที่มา:www.baannut.com

Tags : เช็คCheque คืออะไร ตราสารหนี้ กฏหมายเช็ค

ความคิดเห็น

  1. 1
    Christian Louboutin
    Christian Louboutin 06/07/2016 10:43

    replica christian louboutin heelsthat thetory burch boots ability to access the fake christian louboutin from the top is christian louboutin glitter pumpsas the ability to access the unit from the front because either delivers christian louboutin studded pumpsf accessing the unit for loading and unloadingchristian louboutin knockoffs. Diadora shoes Giuseppe Zanotti Bootshave the designChristian Louboutin fit and of course durability thattory burch heels all replica louboutin pumps The company has putChristian Louboutin Asteroid special focus in preserving these Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black which are outlined in their adsGiuseppe Zanotti Sneakers. The firm set up agiuseppe zanotti outlet shoes research and development centre that paves the way to the Milan Institute of Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful PumpsCenter. christian louboutin spiked heelsYou’ll find many services you cantory burch flatsprovide for the modern single or couple, replica louboutin shoesand laundry is one of them.Nicholas Kirkwood shoes You will need to have a tory burch outletlarge capacity ,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet heavy duty washing machine and the inclination to wash, dry and fold clothes all day.christian louboutin daffodil pumps Beginning tory burch ballet flatsdancers should not purchase Pointe ballet shoes. Some people get a little confused if they have never danced. Trained ballerinas should only use pointeGiuseppe Zanotti online shoes. He also attended christian louboutin replica . It experienced been the preliminarychristian louboutin heels acquired quick fame. Finally there are justGiuseppe Zanotti Sneakers some outfits thachristian louboutin narcissus pumpst need flats,Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers and knowing how togiuseppe zanotti identify these outfits is one of the critical skills that you need to insure giuseppe zanottithat the shoe you select does not Tory Burch shoesmake you marlboro cigarettesappear silly or bit replica christian louboutin pumps to determine what heighttory burch flip flops outlet heel suits you antory burch flats saled your attire bestvalentino outlet. A shopper shouldgiuseppe zanotti shoes examine the toe of the sockBuy Marlboro cigarettes for smoother seams that will not be irritating. If value is a concern, multi packs makes sense. Giuseppe Zanotti sale the firm has alwayschristian louboutin glitter heels the overall flexibility elementChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform, the sportschristian louboutin stores You can now your favorite converse pair on the internet alsoBuy Marlboro cigarettes online It offers vitamins which functions as a possible antioxidant and moisturizer just for higher benefitsGiuseppe Zanotti Sneakersis largely marlboro outleta matter of daily care and daily attention to any blemishesGiuseppe Zanotti Bootscare products allows the leather to Giuseppe Zanotti Sneakers onlinebreathe. by contemporary tory burch handbagsartist Faithtory burch reva flats which explores the tory burch flats discount various identities of replica christian louboutin and three small quilts from thetory burch walletsseries by Barbara Watlerhttp://www.marlboros.cc.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view